Què volem?

1- Fomentar la participació dels pares, mares i tutors dins de la Comunitat Educativa d'aquest Centre, i també a altres òrgans de participació d'abast superior, per ajudar a aconseguir la millor qualitat de l'ensenyament per als seus fills.

2- Promoure la intervenció dels pares, mares i tutors en el control i la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar.

3- Donar suport i assistència als pares, mares i tutors membres de l'associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i alumnes matriculats al centre, així com als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l'educació dels seus fills o pupils.

4- Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar pel que fa a l'establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials i de serveis que es puguin prestar.

5-Presentar i proposar al Consell Escolar programes d'activitats complementaries, visites, viatges, menjadors, colònies, etc., així com participar en la seva realització.

6- Programar i realitzar activitats pròpies de l'associació, especialment les extraescolars adreçades als i a les alumnes, així com organitzar l'adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució, dels mitjans necessaris per a l'educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l'ensenyament, especialment de l'obligatori.

7- Promoure la pràctica d'esports, tant pels socis de l'associació com pels seus fills, constituint equips esportius, i participant en aquelles competicions físic esportives adequades amb el nivell tècnic esportiu i d'edat d'aquells.

8- Informar als membres de l'associació de les activitats i afers de la mateixa, i les del Centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.

9- Fer de nexe entre el Centre d'Ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració d'aquell en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral.

10- Realitzar activitats culturals i de formació de pares,mares,tutors, organitzant-ne també d'altres de tipus esportiu i recreatiu per l'esbarjo dels associats i dels seus fills.
D'altres anàlogues i que s'emmarquin dintre la normativa vigent en matèria educativa i d'ensenyament que redundin en una major sensibilitat dels seus membres per l'educació en general, i per la vida escolar del centre, en particular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada