Assemblea general AMPA

El proper dijous dia 17 de desembre a les 21 hores es durà a terme l’assemblea de sòcies i socis de l’AMPA de l’escola Alfons I, amb la següent ordre del dia:


Data: dijous 17 de desembre de 2020
Hora: 21:00 h
Lloc: assemblea telemàtica al web 
https://meet.jit.si/AMPAAlfonsI

  1. Presentació de la memòria del curs 2019-2020

  2. Balanç econòmic del curs 2019-2020

  3. Actuacions previstes pel curs 2020-2021

  4. Pressupost i donacions a l’escola pel curs 2020-2021

  5. Modificació dels estatuts

  6. Assumptes arribats amb posterioritat

  7. Propostes, precs i preguntes


Us recordem que a l’assemblea només hi poden assistir les sòcies i socis de l’AMPA.